AGROMIS

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Siedziba firmy Agromis

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Agromis" powstało w miesiącu sierpniu 1986 r. jako firma rodzinna, początkowo jako spółka cywilna w późniejszym terminie przerejestrowana jako podmiot jednoosobowy.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Agromis" oferuje i świadczy szeroki zakres usług w inżynierii ekologicznej, w organizacji i zarządzaniu systemów proekologicznych oraz edukacji w ochronie środowiska, szczególnie w organizowanych warsztatach roboczych i konferencjach naukowo technicznych.

Współpracujemy i utrzymujemy robocze kontakty z wiodącymi Instytutami i uczelniami w Polsce oraz autorytetami naukowymi, zajmującymi się problematyką ochrony środowiska a w szczególności gospodarką odpadową.

P. W. "Agromis" oferuje szeroki zakres usług i technologii w zakresie:

 1. Profesjonalnego wszechstronnego doradztwa w unieszkodliwianiu i zagospodarowaniu odpadów z komunalnych oczyszczalni ścieków oraz odpadów przemysłowych;
 2. Doradztwa w utylizacji i unieszkodliwianiu różnych odpadów przemysłowych z opracowaniem technologii ich zagospodarowania;
 3. Opracowywania koncepcji i projektów linii technologicznych do sanitacji (higienizacji) komunalnych osadów ściekowych reagentami odpadowymi przemysłu zamiast wapnem;
 4. Opracowywania technologii sanitacji (higienizacji) komunalnych osadów ściekowych reagentami odpadowymi przemysłu (zgłoszenie patentowe nr P. 329178);
 5. Opracowywania technologii produkcji z odpadów, paliwa alternatywnego-stałego (brykiety, granulat) z wdrożeniem i nadzorem technologicznym;
 6. Odbioru do unieszkodliwiania i zagospodarowywania różnych odpadów w tym i przemysłowych;
 7. Opracowywania projektów biotechnologii z zastosowaniem do unieszkodliwiania odpadów i rekultywacji lagun oraz ich wdrażania;
 8. Rekultywacji terenów i gruntów zniszczonych (zdegradowanych ekologicznie) przez przemysł, wojsko, górnictwo itp.;
 9. Rekultywacji wysypisk śmieci i składowisk odpadów komunalnych;
 10. Umacniania skarp, gruntów i stref ochronnych wokół wysypisk;
 11. Oczyszczania wody i zbierania olejów i ropopochodnych ze zbiorników wodnych, retencyjnych i przepływowych;
 12. Zabezpieczania rzek i jezior przed niekontrolowanymi dopływami zanieczyszczonych wód z kanalizacji, ściekami ropopochodnymi;
 13. Produkcji wysokiej jakości biomasy z przeznaczeniem do biofiltrów;
 14. Produkcji nawozów organicznych, kompostów i podłoży kwiatowych;
 15. Opracowywania projektów celowych dotyczących adsorpcji metali ciężkich ze ścieków i komunalnych osadów ściekowych, w ścisłej współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie;
 16. Opiniowania projektów inwestycyjnych inżynierii ekologicznej, w zakresie ochrony środowiska szczególnie w gospodarce odpadowej.

Nasze opracowania i rozwiązania technologiczne oparte są na długoletnich doświadczeniach, badaniach naukowych, aktualnych trendach światowych i nowoczesnych procesach. Charakteryzują się prostotą rozwiązań, nowatorską propozycją i są adekwatne do krajowych możliwości technicznych i ekonomicznych.

Nasze niekwestionowane kompetencje w dziedzinie unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, rzetelność pracowników, wysoki poziom świadczonych usług zostały docenione przez wiele firm - naszych kontrahentów.

Zapraszamy do współpracy. Z nami rozwiążecie Państwo swoje problemy.

Nasz adres:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Agromis" Marian Wydrzyński
Łochowice 36
86-065 Łochowo

Adres do korespondencji:

Al. Armii Ludowej 6/137
00-571 Warszawa
tel/fax (022) 696-67-10
e-mail: agromis@logonet.com.pl

Valid CSS! Valid HTML 4.01!